sabato 15 novembre 2008

Pse Vatikani i thotë jo pavarësisë së Kosovës-Zot i bekuar ndriço dhe beko popullin e Kosovës!

Pse Vatikani i thotë jo pavarësisë së Kosovës
Lajmi për mosnjohjen e pavarësisë së Republikës së Kosovës nga Vatikani ende po trajtohet si “Jo” e motivuar në faktin se, çështja e Kosovës ende është e hapur dhe po negociohet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.

Në vitin 1991 Vatikani qe ndër shtetet e para që së bashku me Gjermaninë njohu në mënyrë të njënashme pavarësinë e Kroacisë e të Sllovenisë nga Republika Federale e Jugosllavisë,ashtu sikur u njoh edhe Kosova në mënyrë të njëanshme, nga disa shtete, më 17 shkurt të vitit 2008.
Dy qëndime ndryshe për Selinë e Shenjtë.
A është kjo një zgjidhje politike?
A është kjo një zgjidhje e mbështetur eksluzivisht në fondamentin fetar të kroatëve, sllovenëve dhe kosovarëve.?
Kroatët e sllovenët janë katolikë, ndërsa kosovarët mendohet se kanë një componentë të forte myslimane.
A është më se e vërtetë se Vatikani beson se një ditë Kosova do të shndërrohet në një Republikë fundamentaliste islamike?
Katolikët e protestantët sikur parapëlqejnë ta definojnë JO-në e Vatikanit, me qëllim për t’i dhënë problemit një zgjidhje politike e jo fetare.
Përse të jetë problem anakronik, për të marrë guxim e për të thënë, problem fondamentalist.
Zot i bekuar ndriço dhe beko popullin e Kosovës!
(Ky shkrim është botuar në gjuhën italiane, në Albania News, nga Orazio Vasta, intelektual i shquar Sicilian dhe mbështetës i pavarësisë së Kosovës).
*************
Orazio Vasta: Il Vaticano: No all'indipendenza del Kosovo
La notizia del "No" del Vaticano al riconoscimento dell'indipendenza nazionale della Repubblica della Kosova,anche se si tratta di un "No" motivato dal fatto che all'Onu la questione kosovara è ancora aperta,apre tanti interrogativi...
Nel 1991,il Vaticano fu il primo stato a riconoscere,assieme alla Germania,l'indipendenza della Croazia e della Slovenia dalla Repubblica federale di Jugoslavia,indipendenze UNILATERALI,come quella del 17 febbraio 2007 della Kosova.
Due pesi e due misure da parte della Santa Sede?
Una scelta politica?
O una scelta dettata esclusivamente dal fondamento religioso dei croati,degli sloveni e dei kosovari?
Croati e sloveni sono cattolicissimi,i kosovari hanno una forte componente musulmana.
Ma,veramente,il Vaticano crede che la Kosova possa svegliarsi una mattina trasformata in una Repubblica Islamica fondamentalista?
Da "cattolico protestante",come amo definirmi,mi auguro che il "No" odierno del Vaticano sia dettato da una scelta politica e non religiosa,perchè sarebbe anacronistica,perdente e,oso dire,
fondamentalista.
Che il buon Dio illumini il sentiero del Popolo della Kosova!
*********
Fonte:in lingua albanese, www.radiokosovaelire.com
in lingua italiana, www.albanianews.it
Nessun commento: