giovedì 15 maggio 2008

RADIO KOSOVA E LIRE e SIGONELLA...

Dal sito web di oggi di Radio Kosova e Lire,di cui sono il corrispondente dalla Sicilia...
Rainewws24: Efektet e Sigorellës. Lentini, anketë për një masakër në heshtje
Lentinët, Karlentinët, Frankofontët. Një trekëndësh pak hektarë në kufirin mes provincave të Katanias dhe të Sirakuzes, në të cilat gjatë 20 viteve të kaluara është regjistruar një numër abdnormal i patologjive, mbi të gjitha i leukemisë.Është një rebus, të cilin akoma askush nuk e ka zgjidhur, por që lidhet me një aksident të vitit 1984, në kohën kur një aeroplan u soll nga baza e SHBA në Sigorelë.Rainewws24 ka ndërmarrë një udhëtim në këtë pjesë të Sicilisë dhe ka analizuar faktorët e rrezikut, që mund të paraqesë origjina “e sindormit të Lentinit”.Shfajësimi se qielli i hapur është mbuluar me përmbajtje të azbestit, refuzon rrezikim spitalor, benzoli industrial në njërën anë dhe në anën tjetër pesticidet që shfrytëzohen për çdo vjet, së pari do të duhej të shpalleshin në trajtimin antiparazitar të portokajve, në afërsinë e aeroportit ushtarak të Sigorellës.Me 2 korrik të vitit 1984, një aeroplan ushtarak i SHBA ka rënë në këtë vend, disa qindra metra nga vendbanimi në Lentini.Çka sjellë ky ajr? A ka lidhje mes katastrofës së vitit 1984 dhe shtimit të ekspozimit të leukemisë?“Afër pikës së kontaktit shiheshin pulat”, thotë për Rainews24 një njeri, i cili po merr pjesë në operacionet e ndihmës. Pas një ore kur u ktheva në këtë pikë, pashë se të gjitha pulat kishin ngordhur. Por nuk ishin karbonizuar as ishin djegur. Trupat ishin të paprekur. Angelo Saso - Rosa Maria Di Natale [Rai News 24] -25 aprile 2008-
Publikuar në A RARIKA nga korrespondenti ynë në Sicili, Orazio Vasta.
========================
giovedì 15 maggio 2008
La "SINDROME DI LENTINI",OPPURE...
Gli effetti di Sigonella
Le discariche a cielo aperto contenenti amianto e rifiuti ospedalieri pericolosi, il benzene industriale da una parte e dall’altra i pesticidi utilizzati per anni - prima che fossero messi al bando - nel trattamento antiparassitario delle arance, la vicinanza dell'aeroporto militare di Sigonella. Il 12 luglio 1984 un aereo militare statunitense cadde in queste campagne, a poche centinaia di metri dall'abitato di Lentini. Che cosa trasportava quell'aereo? C'e' un legame tra il disastro del 1984 e l'aumento esponenziale delle leucemie? "Vicino al punto dell'impatto notai delle galline".......................

Nessun commento: