venerdì 5 settembre 2008

CERCHIAMO DENISE (in lingua albanese)

*******************************************
Quello che segue è la traduzione in lingua albanese del "Cerchiamo Denise" che questo post ha diffuso in lingua italiana e in croato. Gli amici fraterni di RADIO KOSOVA E LIRE sono gli artefici di questa traduzione. Ringrazio, a nome di tutti coloro che amano e cercano Denise,RKL ,con un abbraccio particolare al direttore Ahmet Qeriqi. SONO ONORATO DI ESSERE VOSTRO AMICO E FRATELLO! Orazio Vasta
************************
Kërkojmë Denisin, në gjuhën shqipe ( Cerchiamo Denise, in lingua albanese)
Na ndihmoni ta gjejmë Denisin e vogël!
Denis Piptoni 5-vjeçar nga Trapani i Sicilisë në Itali.Ky fëmijë konsiderohet i humbur prej 1 shtatorit të vitit 2004, në orën 12.00 nën shtëpinë e lindjes, në rrugën Domenico la Bruna 6 Mazara dal Vallo, Trapani, Sicilia.
Gjatësia 98 cm, në kohën e zhdukjes.Pesha 16 kg.Sytë ngjyrë gështenje.Shenja të dukshme.
Një e gërrithur nën syrin e majtë.Fotoja dhe posteri në Stacionin zyrtar DENISE PIPTONE.Në rast se hasni në ndonjë informatë, ju lutemi të kontaktoni në këtë adresë:E-mail: aiutiamo@cerchiamodenise.org
Bank Account "CERCHIAMO DENISE" IBAN IT16W 01020 81880 000000 327859
Stacioni i Policisë Italiane: Polizia di Stato / Denise Pipitone.

Nessun commento: