mercoledì 26 novembre 2008

Suprimohen disa shkolla në gjuhën arbëreshe në krahinat e Kozencës

**********************************
Suprimohen disa shkolla në gjuhën arbëreshe në krahinat e Kozencës
Në bazë të “Dekretit të Gjelminit” do të suprimohen shkollat fillore në gjuhën shqipe të arbëreshëve, një e folur autentike e kësaj gjuhe qysh në kohën e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut. Sipas këtij dekreti parashihet të suprimohen shkollat fillore në Ungra, Firmoza, në Çivti, Frashintë e Shën Vasil. Këto nuk janë rajone të Shqipërisë, por vende të provincës së Kozencës në të cilat jeton një popullatë shumicë me prejardhje shqiptare.
( Orazio Vasta)
************
_______________
In base al "Decreto Gelmini" verranno soprresse le scuole primarie in cui si parla l´Arbëreshë, l´antico idioma albanese di Scanderbeg.Ungra, in italiano Lungo, Firmoza (Acquaformosa), Cifti (Civita), Frasnita (Frascineto) e Shen Vasili (San Basilio) non sono villaggi di qualche remota regione montagnosa dell´Albania ma paesi della provincia di Cosenza...la cui popolazione è, per la stragrande maggioranza, di origine albanese.

Nessun commento: