martedì 30 dicembre 2008

"LA CIARAMEDDA" (di Turi Lima)

La ciaramedda passa, sula sula,
e nuddu senti chiù li so' sunati:
l' àrvulu di natali è priparatu,
ma ss' àrvulu non senti lu so ciatu.
La ciaramedda passa, sula sula,
ma suspira pi nuddu li so' noti
ca chiàngiunu a lavina
supra sta terra,
àrida e mischina,
unni finìu la cona nta lu muru,
fatta ccu lu prufumu di l' amuri,
d' aranci russi,
spàricu spinusu
e di cuttunisciusu.
La ciaramedda passa, sula sula,
e sona la so mùsica scurdata.
Ma ju la sentu dintra la me menti
comu lampi di stiddi
e lentamenti
mi trovu nta li vrazza di me matri
ca mi stringi a lu pettu forti forti
e vidu tanta genti ca si vasa
e vidu coni e ciuri
ad ogni casa
e tanti aceddi n-celu
ccu li pinnuzzi tutti acculurati
e milli ciarameddi
addinucchiati
ca sònanu ncantati
e tutti li carusi
ca li so' matri abbràzzunu amurusi
e un coru di campani
ca dispènsanu mùsichi suvrani
e pàrranu di paci e libirtati
a stu pòpulu spersu strati strati
ca ccu li coni sfracillàu l'amuri
e li figghi jittàu a la stranìa
e li patri su' n-menzu a li turturi
e li matri su junti a l' aunìa.
La ciaramedda passa, coti coti,
ma nuddu chiù ascuta li so' noti.

Turi Lima

Nessun commento: