sabato 13 dicembre 2008

Misioni i EULEX-it kontestohet nga Prishtina(di O.Vasta)

Orazio Vasta: Misioni i EULEX-it kontestohet nga Prishtina
Dihet tashmë edhe zyrtarisht se Misioni Evropian i policisë dhe i drejtësisë, EULEX është destinuar që dalëngadalë ta zëvendësojë misionin e UNMIK-ut të OKB-së. Rreth 1.400 pjesëtarë të këtij misioni dhe 500 pjesëtarë të tjerë zyrtarë lokalë do të shtrihen në tërë territorin e Republikës së pavarur të Kosovës. Në muajin prill kur pritet që ky mision të kompletohet në tërësi, do të ketë një efektiv të përgjithshëm prej 1.900 pjesëtarëve evropianë dhe një tjetër rreth 1.100 zyrtarë vendorë.
Më gjerësisht... *

*clicca per continuare
___________________
Per la versione in italiano:

Nessun commento: